wat wij doen

Wij bedenken graag pássende oplossingen

Voor ontwikkelingsvraagstukken op het gebied van vastgoed zoeken wij oplossingen die optimaal zijn voor de gegeven situatie; die passend zijn voor onze opdrachtgever, de gebruiker, de belegger en alle andere relevante betrokkenen. Hierbij werken wij op het snijvlak van private en publieke belangen. Ons netwerk is vaak van cruciaal belang om projecten te laten slagen.

Wij richten ons met name op de Nederlandse markt en werken voor institutionele beleggers, particuliere vastgoedeigenaren en private investeerders. Onze opdrachtgevers zijn altijd eindbeslissers.

Vaak gaat het om het begeleiden van vastgoed naar een volgende fase in de levenscyclus: herontwikkeling. herpositionering of verlengen van de economische levensduur. Financiële en fiscale aspecten gaan wij niet uit de weg. Vaak spelen bij dergelijke projecten veel partijen een rol met verschillende belangen. Het is onze uitdaging en kracht deze op één lijn te krijgen.

Wij werken uitsluitend aan projecten waar wij met onze staat van dienst zelf achterstaan en waar wij daadwerkelijk ontwikkelingsmogelijkheden zien.